Trình bày ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Xuất bản: 03/01/2024 - Tác giả:

Trình bày ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. Câu hỏi trang 58 Lịch Sử 11 Kết nối tri thức với cuộc sống với hướng dẫn trả lời câu hỏi chi tiết hơn.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải Lịch Sử 11 Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam - Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Câu hỏi:  Trình bày ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

Trả lời:

Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn:

+ Phong trào Tây Sơn từ một cuộc khởi nghĩa địa phương đã phát triển thành phong trào dân tộc rộng lớn, lập nên những chiến công hiển hách.

+ Phong trào đã lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn - Trịnh, xoá bỏ tình trạng chia cắt đất nước. Đồng thời, phong trào còn đánh tan các thế lực ngoại xâm hùng mạnh, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Bổ sung chi tiết hơn:

- Phong trào Tây Sơn đã lật đổ hai tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh, chấm dứt tình trạng chia cắt đất nước, thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ. Đây là một thành tựu to lớn của phong trào, có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.

- Phong trào đã đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Xiêm và quân Thanh, bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc. Đây là một thành tựu vẻ vang của phong trào, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của nhân dân ta.

- Phong trào đã góp phần làm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Phong trào đã khẳng định sức mạnh của nhân dân Việt Nam, khơi dậy ý chí đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

- Phong trào Tây Sơn cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á. Phong trào Tây Sơn là một tấm gương sáng cho các dân tộc Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh chống áp bức, giành độc lập, tự do.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi: Trình bày ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. Các em có thể xem thêm các câu hỏi liên quan phần Soạn sử 11 nữa nhé:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM