Trình bày kết quả và ý nghĩa của cuộc cải cách Hồ Quý Ly và triều Hồ

Xuất bản: 02/01/2024 - Tác giả:

Câu hỏi trang 63 Lịch Sử 11 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trình bày kết quả và ý nghĩa của cuộc cải cách Hồ Quý Ly và triều Hồ.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải Lịch Sử 11 Bài 9: Cuộc cách mạng của Hồ Quý Ly và Triều Hồ (đầu thế kỉ XV) - Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Câu hỏi trang 63: Trình bày kết quả và ý nghĩa của cuộc cải cách Hồ Quý Ly và triều Hồ.

Trả lời:

Kết quả:

- Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương.

- Với chính sách hạn điền, hạn nô, nhà Hồ đã giảm bớt thế lực tầng lớp quý tộc, hạn chế kinh tế điền trang, thái ấp và chế độ bóc lột nông nô, nô tì của tầng lớp quý tộc Trần, giải phóng sức sản xuất lao động; tăng thu nhập và quyền lực cho nhà nước.

- Những cải cách trên lĩnh vực văn hoá, giáo dục của Hồ Quý Ly thể hiện tư tưởng tiến bộ nhằm xây dựng một nền văn hoá, giáo dục mang bản sắc dân tộc Việt Nam.

Ý nghĩa:

- Bước đầu ổn định tình hình xã hội, củng cố tiềm lực đất nước để chuẩn bị đối phó với giặc ngoại xâm.

- Tuy nhiên, những cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ còn chưa triệt để, bộc lộ điểm hạn chế, vì vậy ảnh hưởng không tốt đến khả năng thu phục và đoàn kết nhân dân chống giặc ngoại xâm của nhà Hồ.

Bổ sung thêm:

*Kết quả và ý nghĩa của cuộc cải cách Hồ Quý Ly và triều Hồ

Cuộc cải cách Hồ Quý Ly là một trong những cuộc cải cách lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, được tiến hành dưới thời Hồ Quý Ly (1386-1400). Cuộc cải cách diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục đến xã hội, với những đổi mới táo bạo, quyết liệt.

  • Về chính trị, Hồ Quý Ly đã tiến hành củng cố chế độ trung ương tập quyền, tập trung quyền lực vào tay nhà vua. Ông bãi bỏ các chức vụ cao cấp của triều Trần, lập ra các chức vụ mới như Thừa tướng, Thái sư,... để nắm quyền lực thực tế. Ông cũng ban hành nhiều luật lệ mới để củng cố bộ máy nhà nước, tăng cường kỷ cương phép nước.
  • Về quân sự, Hồ Quý Ly đã tiến hành cải cách quân đội theo hướng hiện đại hóa. Ông cho xây dựng hệ thống thành trì kiên cố, lập ra đội quân chuyên nghiệp, trang bị vũ khí tối tân. Ông cũng thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước.
  • Về kinh tế, Hồ Quý Ly đã tiến hành nhiều cải cách nhằm phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Ông cho phát hành tiền giấy, thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô, giảm thuế,... Những cải cách này đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại,...
  • Về văn hóa, giáo dục, Hồ Quý Ly đã tiến hành nhiều cải cách nhằm phát huy văn hóa dân tộc, khuyến khích học tập. Ông cho khôi phục chữ Nôm, lập Quốc Tử Giám,... Những cải cách này đã góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, giáo dục nước nhà.
  • Về xã hội, Hồ Quý Ly đã tiến hành nhiều cải cách nhằm cải thiện đời sống nhân dân, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Ông cho bãi bỏ chế độ nô tỳ, giảm tô thuế,... Những cải cách này đã góp phần giảm bớt sự bóc lột của giai cấp thống trị, cải thiện đời sống của nhân dân.

Cuộc cải cách Hồ Quý Ly đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố và phát triển đất nước. Tuy nhiên, cuộc cải cách cũng gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại, đặc biệt là sự phản đối của các thế lực phong kiến bảo thủ. Cuối cùng, cuộc cải cách đã thất bại do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự xâm lược của nhà Minh.

Ý nghĩa của cuộc cải cách Hồ Quý Ly và triều Hồ:

  • Cuộc cải cách Hồ Quý Ly là một cuộc cải cách tiến bộ, có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Cuộc cải cách đã thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc của Hồ Quý Ly và nhân dân ta.
  • Cuộc cải cách đã góp phần củng cố và phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực.
  • Cuộc cải cách cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các cuộc cải cách sau này.

Cuộc cải cách Hồ Quý Ly là một cuộc cải cách táo bạo, tiến bộ, nhưng cũng đầy bi kịch. Tuy nhiên, những thành tựu của cuộc cải cách vẫn còn nguyên giá trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi: Trình bày kết quả và ý nghĩa của cuộc cải cách Hồ Quý Ly và triều Hồ. Các em có thể xem thêm các câu hỏi liên quan phần Soạn sử 11 nữa nhé:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM