Trình bày bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xuất bản: 03/01/2024 - Tác giả:

Trình bày bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Câu hỏi trang 52 Lịch Sử 11 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải Lịch Sử 11 Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam - Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Câu hỏi:  Trình bày bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Trả lời:

Cách 1:

Bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn như sau:

- Năm 1407, cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ thất bại, nước Đại Ngu bước vào thời kì bị nhà Minh đô hộ (1407 - 1427).

- Nhà Minh đã thi hành chính sách cai trị, bóc lột nặng nề đối với nhân dân Việt Nam.

+ Về hành chính, đặt Đại Ngu thành quận Giao Chỉ, chia thành các phủ, huyện để cai trị.

+ Về kinh tế - xã hội, đặt ra nhiều thứ thuế nặng nề, lùng bắt những người tài đem về nước phục dịch.

+ Về văn hoá, bắt dân ta phải theo phong tục của Trung Hoa, dùng nhiều thủ đoạn để thủ tiêu nền văn hoá Việt như ra lệnh đục bia, đốt sách,...

- Dưới ách thống trị của nhà Minh, nhân dân ta đã nổi dậy ở nhiều nơi, tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi (1407 - 1409), Trần Quý Khoáng (1409 - 1414),... song đều bị đàn áp.

- Trước cảnh nước mất, nhân dân lầm than, Lê Lợi - một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn (Thanh Hoá) đã dốc hết tài sản để triệu tập nghĩa sĩ, bí mật liên lạc với các hào kiệt, xây dựng lực lượng và chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa.

Cách 2:

Khởi nghĩa Lam Sơn là một trong những cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Cuộc khởi nghĩa đã đánh bại quân xâm lược nhà Minh, giành lại độc lập cho dân tộc, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho đất nước.

Bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được thể hiện ở những điểm sau:

Đế quốc Minh xâm lược Đại Việt: Năm 1407, nhà Minh xâm lược Đại Việt, lật đổ nhà Hồ. Nhà Minh đặt ách đô hộ lên Đại Việt, biến đất nước ta thành một quận của Trung Quốc. Chính sách đô hộ của nhà Minh vô cùng tàn bạo, khiến nhân dân ta vô cùng căm phẫn.

Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Trước ách đô hộ của nhà Minh, nhân dân ta đã liên tục nổi dậy đấu tranh, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của nhà Hậu Trần.

Lê Lợi là người lãnh đạo tài ba: Lê Lợi là một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn (Thanh Hóa). Ông có lòng yêu nước nồng nàn, có tài năng quân sự và chính trị. Lê Lợi đã tập hợp lực lượng, xây dựng căn cứ Lam Sơn, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chống quân Minh.

Trên cơ sở những bối cảnh lịch sử trên, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã bùng nổ vào năm 1418. Cuộc khởi nghĩa đã trải qua nhiều giai đoạn, từ lúc gặp khó khăn đến lúc giành thắng lợi hoàn toàn. Cuối cùng, vào năm 1427, quân Lam Sơn đã đánh bại quân Minh, giải phóng Đại Việt.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi: Trình bày bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Các em có thể xem thêm các câu hỏi liên quan phần Soạn sử 11 nữa nhé:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM