Trang 72 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 24/08/2022 - Cập nhật: 26/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo chi tiết hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 1 trang 72 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Quan sát Hình 14.

Bai 1 trang 72 sgk toan 7 tap 1 chan troi sang tao

a) Tìm các góc kề với \(\widehat {xOy}\).

b) Tìm số đo của \(\widehat {tOz}\) nếu cho biết \(\widehat {xOy} = 20^\circ ;\widehat {xOt} = 90^\circ ;\widehat {yOz} = \widehat {tOz}\).

Bài giải

a) Các góc kề với \(\widehat {xOy}\) là: \(\widehat {yOz};\widehat {yOt}\)

b) Ta có:

\(\begin{array}{l}\widehat {xOy} + \widehat {yOz} + \widehat {zOt} = \widehat {xOt}\\ \Rightarrow 20^\circ  + \widehat {zOt} + \widehat {zOt} = 90^\circ \\ \Rightarrow 2.\widehat {zOt} = 90^\circ  - 20^\circ  = 70^\circ \\ \Rightarrow \widehat {zOt} = 70^\circ :2 = 35^\circ \end{array}\)

Bài 2 trang 72 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Cho hai góc \(\widehat {xOy},\widehat {yOz}\) kề bù với nhau. Biết \(\widehat {xOy} = 25^\circ \). Tính \(\widehat {yOz}\).

Bài giải

Vì hai góc \(\widehat {xOy},\widehat {yOz}\) kề bù với nhau nên

\(\begin{array}{l}\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = 180^\circ \\ \Rightarrow 25^\circ  + \widehat {yOz} = 180^\circ \\ \Rightarrow \widehat {yOz} = 180^\circ  - 25^\circ  = 155^\circ \end{array}\)

Bài 3 trang 72 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Cho hai góc kề nhau \(\widehat {AOB}\)\(\widehat {BOC}\) với \(\widehat {AOC} = 80^\circ \). Biết \(\widehat {AOB} = \frac{1}{5}.\widehat {AOC}\).  Tính số đo các góc \(\widehat {AOB}\)\(\widehat {BOC}\)

Bài giải

\(\widehat {AOB}\)\(\widehat {BOC}\)là 2 góc kề nhau nên \(\widehat {AOB} + \widehat {BOC} = \widehat {AOC}\), mà \(\widehat {AOC} = 80^\circ \) nên \(\widehat {AOB} + \widehat {BOC} = 80^\circ \)

\(\widehat {AOB} = \frac{1}{5}.\widehat {AOC}\) nên \(\widehat {AOB} = \frac{1}{5}.80^\circ  = 16^\circ \)

Như vậy,

\(\begin{array}{l}16^\circ  + \widehat {BOC} = 80^\circ \\ \Rightarrow \widehat {BOC} = 80^\circ  - 16^\circ  = 64^\circ \end{array}\)

Vậy \(\widehat {AOB} = 16^\circ ;\widehat {BOC} = 64^\circ \)

Bài 4 trang 72 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau:

Bai 4 trang 72 sgk toan 7 tap 1 chan troi sang tao

Bài giải

a) Ta có: b = 132\(^\circ \)( 2 góc đối đỉnh)

a + 132\(^\circ \) =180\(^\circ \) (2 góc kề bù) nên a = 180\(^\circ \) - 132\(^\circ \) = 48\(^\circ \)

c = a = 48\(^\circ \)(2 góc đối đỉnh)

b) e = 21\(^\circ \)(2 góc đối đỉnh)

d + 21\(^\circ \) =180\(^\circ \) (2 góc kề bù) nên d = 180\(^\circ \)- 21\(^\circ \)= 159\(^\circ \)

f = d =159\(^\circ \)(2 góc đối đỉnh)

Bài 5 trang 72 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? Hãy dùng kí hiệu (\( \bot \)) để biểu diễn chúng.

Bai 5 trang 72 sgk toan 7 tap 1 chan troi sang tao

Bài giải

Ta thấy: a \( \bot \)b và a \( \bot \)c

Bài tiếp theo: Trang 75 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Trang 72 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Chân trời sáng tạo bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM