Trang 117 tin học 11

Giải bài tập trang 117 tin học 11 gồm loạt bài hướng dẫn giải các bài tập 1 đến 4 trang 117 SGK Tin Học lớp 11
Bài 2 trang 117 Tin Học 11

Bài 2 trang 117 Tin Học 11

Giải bài 2 trang 117 tin học 11: Chương trình con có thể không có tham số được không ? Cho ví dụ.

Bài 4 trang 117 SGK Tin học 11

Bài 4 trang 117 SGK Tin học 11

Giải bài 4 trang 117 sách giáo khoa tin học 11: Viết chương trình con (hàm,thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất..