Trang 110 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 24/08/2022 - Cập nhật: 26/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập 3, 4, 5, 6 trang 110 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo chi tiết hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 3 trang 110 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Tỉ lệ loại gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 được cho trong bảng dữ liệu sau đây. Em hãy biểu diễn thông tin từ bảng dữ liệu đã cho vào biểu đồ bên dưới.

Bai 3 trang 110 sgk toan 7 tap 1 chan troi sang tao

Bài giải

Dap an Bai 3 trang 110 sgk toan 7 tap 1 chan troi sang tao

Bài 4 trang 110 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Tập đoàn X có 6 công ty A,B,C,D,E,F. Trong năm 2020, tỉ lệ doanh thu của mỗi công ty so với tổng doanh thu của tập đoàn được biểu thị như biểu đồ sau:

Bai 4 trang 110 sgk toan 7 tap 1 chan troi sang tao

Dựa vào thông tin thu thập từ biểu đồ trên để trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu doanh thu của công ty D là 650 tỉ đồng thì doanh thu của công ty B là bao nhiêu tỉ đồng?

b) Tỉ lệ đóng góp của công ty F nhiều hơn công ty D là bao nhiêu phần trăm?

Bài giải

Công ty A,B,C,D,E,F lần lượt đóng góp vào tập đoàn: 22%; 26%; 12%; 10%; 14%; 16% tổng doanh thu của tập đoàn

a) Doanh thu của cả tập đoàn là:

\(650:\frac{{10}}{{100}} = 6500\) (tỉ đồng)

Doanh thu của công ty B là:

\(6500.\frac{{26}}{{100}} = 1690\) (tỉ đồng)

b) Tỉ lệ đóng góp của công ty F nhiều hơn công ty D là:

16% - 10% = 6% (tổng doanh thu của tập đoàn)

Bài 5 trang 110 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Bảng dữ liệu sau cho biết số ổ bánh mì bán được ở căng tin trường Kim Đồng vào các ngày trong tuần vừa qua. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này.

Bai 5 trang 110 sgk toan 7 tap 1 chan troi sang tao

Bài giải

dap an Bai 5 trang 110 sgk toan 7 tap 1 chan troi sang tao

Bài 6 trang 110 sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau để trả lời các câu hỏi.

Bai 6 trang 110 sgk toan 7 tap 1 chan troi sang tao

a) Đơn vị thời gian là gì?

b) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất?

c) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất?

d) Sản lượng gạo xuất khẩu tăng trong khoảng thời gian nào?

e) Sản lượng gạo xuất khẩu giảm trong khoảng thời gian nào?

Bài giải

a) Đơn vị thời gian là: Năm

b) Năm 2012 có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất

c) Năm 2007 có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất

d) Sản lượng gạo xuất khẩu tăng trong khoảng thời gian từ 2007 – 2008; 2008 – 2009 ; 2009 – 2010; 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2014 – 2015

e) Sản lượng gạo xuất khẩu giảm trong khoảng thời gian từ 2006 – 2007; 2002 – 2013; 2013 – 2014 ;2015 – 2016

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Trang 110 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Chân trời sáng tạo bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM