Trang 108 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Xuất bản: 30/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập 18, 19, 20, 21 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức chi tiết hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 5.18 trang 108 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh khối 7 của một tỉnh và thu được kết quả như các biểu đồ Hình 5.37.

a) Lập bảng thống kê về mơ ước nghề nghiệp của các bạn nam, nữ.

b) Liệt kê những nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam.

c) Một trường Trung học của tỉnh này có 250 học sinh khối 7, gồm 130 bạn nam và 120 bạn nữ, hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

Bài giải

a)

Nghề nghiệp mơ ước của namBác sĩCông anGiáo viênKĩ sưNghề khác
Tỉ lệ33%27%13%20%7%

Nghề nghiệp mơ ước của nữBác sĩCông anGiáo viênKĩ sưNghề khác
Tỉ lệ29%8%42%17%4%

b) Nghề có tỉ lệ bạn nữ lựa chọn cao hơn các bạn nam là: Giáo viên

c) Số bạn nam có ước mơ làm giáo viên là: \(130.\frac{{13}}{{100}} = 16,9 \approx 17\)(bạn)

Số bạn nữ có ước mơ làm giáo viên là: \(120.\frac{{42}}{{100}} = 50,4 \approx 50\)(bạn)

Bài 5.19 trang 108 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Cho hai biểu đồ sau:

Bai 5.19 trang 108 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Bài giải

a)       Biểu đồ Hình 5.38a cho biết tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) Việt Nam qua các năm từ 2014 đến 2019

Biểu đồ Hình 5.38b cho biết đóng góp của các khu vực kinh tế vào GDP Việt Nam năm 2019.

b)      Năm 2019, GDP của Việt Nam là 261 tỉ đô la, trong đó:

Dịch vụ đóng góp: \(261.\frac{{45}}{{100}} = 117,45\)(tỉ đô la)

Nông nghiệp đóng góp: \(261.\frac{5}{{100}} = 13,05\)(tỉ đô la)

Công nghiệp và xây dựng đóng góp: \(261.\frac{{50}}{{100}} = 130,5\)(tỉ đô la)

Bài 5.20 trang 108 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Biểu đồ đoạn thẳng Hình 5.40 cho biết số dân và dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đến năm 2050.

Bai 5.20 trang 108 sgk toan 7 tap 1 Ket noi tri thuc

Từ biểu đồ trên, em hãy dự đoán:

a) Năm 2020, số dân nước nào lớn hơn, tương ứng là khoảng bao nhiêu tỉ người?

b) Đến khoảng năm nào thì số dân hai nước bằng nhau?

c) Xác định xu thế tăng, giảm dân số của mỗi nước trong quá khứ và trong tương lai.

Bài giải

a) Năm 2020, số dân Trung Quốc lớn hơn, tương ứng 1,44 – 1,38 = 0,06 (tỉ người)

b) Đến khoảng năm 2027 thì số dân hai nước bằng nhau.

c)  Dân số Trung Quốc tăng từ 2000 đến năm 2030, giảm từ năm 2030 đến năm 2050

Dân số Ấn Độ tăng nhanh qua các năm.

Bài 5.21 trang 108 sgk toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

Câu hỏi

Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào?

a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam;

b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay.

Bài giải

a)  Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam dùng biểu đồ tròn

b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay dùng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài tiếp theo: |

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Trang 108 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Kết nối tri thức bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM