Yếu tố nào dưới đây phản ánh không đúng về nguyên nhân phát triển của kinh tế

Xuất bản: 22/03/2023 - Cập nhật: 22/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Yếu tố nào dưới đây phản ánh không đúng về nguyên nhân phát triển của kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tài nguyên thiên nhiên phong phú không phải là nguyên nhân phát triển của kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật là nước bại trận, đất nước bị chiến tranh tàn phá, kinh tế khó khăn, mất hết thuộc địa, nghèo tài nguyên, thất nghiệp, thiếu nguyên liệu, lương thực và lạm phát. Sản xuất công nghiệp năm 1946 chỉ bằng 1/4 so với trước chiến tranh. Nhật phải dựa vào “viện trợ” kinh tế của Mỹ dưới hình thức vay nợ để phục hồi kinh tế.
Nguyên nhân của sự phát triển
- Biết lợi dụng và thu hút nguồn vốn của nước ngoài, để tập trung đầu tư vào các ngành công nghiệp then chốt: cơ khí, luyện kim, hóa chất, điện tử …
- Biết sử dụng có hiệu quả các thành tựu KH – KT để tăng năng suất, cải tiến kỷ thuật và hạ giá thành hàng hóa.
- Biết “len lách” xâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế.
- Lợi dụng sự bảo hộ của Mỹ, ít phải chi tiêu về quân sự, tập trung phát triển công nghiệp dân dụng, xây dựng kinh tế. Biên chế Nhà nước gọn nhẹ.
- Những cải cách dân chủ sau chiến tranh tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển.
- Truyền thống “tự lực, tự cường” của nhân dân vươn lên xây dựng đất nước, cộng với tài điều hành kinh tế của giới kinh doanh và vai trò điều tiết của nhà nước.
=>Nguyên nhân quan trọng nhất: Tận dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật bản giai đoạn 1952-1973?

Áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học-kĩ thuật là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật bản giai đoạn 1952-1973.

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952 - 1973?

Chi phí ngân sách cho quốc phòng thấp là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952 - 1973.

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản có đặc điểm gì nổi bật :

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Nhật Bản là khủng hoảng, suy thoái kéo dài.

Nhân tố quan trọng nhất giúp nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh từ những năm 50 và 60 của thế kỉ XX là

Nhân tố quan trọng nhất giúp nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh từ những năm 50 và 60 của thế kỉ XX là Mĩ tiến hành chiến tranh ở Triều Tiên và chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

Nhà nước lãnh đạo và quản lí có hiệu quả là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973.

Sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" được thể hiện rõ nhất ở điểm nào?

Sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" được thể hiện rõ nhất ở điểm từ thập niên 70 (thế kỉ XX), Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới tư bản (Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản).

Ý nào không phản ánh đúng khó khăn, hạn chế của kinh tế Nhật Bản trong những năm 1952 – 1973?

"Thường xuyên diễn ra suy thoái." không phản ánh khó khăn, hạn chế của kinh tế Nhật Bản trong những năm 1952 – 1973

Nền kinh tế Nhật Bản lâm vào tình trạng suy thoái từ:

Nền kinh tế Nhật Bản lâm vào tình trạng suy thoái từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế Nhật Bản từ những năm 70 của thế kỉ XX là do những nguyên nhân khách quan và đặc biệt là do nhân tố chủ quan sau:

Sự tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế Nhật Bản từ những năm 70 của thế kỉ XX là do những nguyên nhân khách quan và đặc biệt là do nhân tố chủ quan sau: Nhà nước đề ra các chiến lược phát triển đúng đắn, nắm bắt thời cơ; người dân được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, có tính kỉ .....

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản giữ vị trí

Theo SGK Lịch sử 12, nội dung Nhật Bản: Từ những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản giữ vị trí một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới. => Chọn A

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X