Yêu cầu của bài làm Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Yêu cầu của bài làm Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X