Ý nào sau đây nói về con đường độc đáo của văn nghệ đến với người đọc?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ý nào sau đây nói về "con đường" độc đáo của văn nghệ đến với người đọc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X