Ý nào sau đây không phản ánh đúng lí do cần phải học tập lịch sử suốt đời?

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Ý nào sau đây không phản ánh đúng lí do cần phải học tập lịch sử suốt đời?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Lịch sử là môn học khó, cần phải học suốt đời để hiểu biết được lịch sử không phải lí do cho việc cần phải học tập lịch sử suốt đời.

Cần phải học tập lịch sử suốt đời, vì:

+ Tri thức lịch sử rất rộng lớn và đa dạng. Những kiến thức lịch sử ở nhà trường chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng tri thức lịch sử của quốc gia, nhân loại. Muốn hiểu đầy đủ và đúng đắn về lịch sử cần có một quá trình lâu dài.

+ Tri thức về lịch sử biến đổi và phát triển không ngừng, gắn liền với sự xuất hiện của các nguồn sử liệu mới, những quan điểm và nhận thức mới, lĩnh vực nghiên cứu mới. Do vậy, những nhận thức về sự kiện, hiện tượng lịch sử của con người hôm nay rất có thể sẽ thay đổi trong tương lai.

+ Cùng với việc tim hiểu tri thức, việc học tập lịch sử suốt đời sẽ giúp mọi người mở rộng và cập nhật vốn kiến thức hoàn thiện và phát triển kĩ năng, xây dựng sự tự tin, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội, tạo ra những cơ hội mới trong cuộc sống và nghề nghiệp.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X