Ý nào sau đây không đúng với vị trí địa lí và lãnh thổ LB Nga?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ý nào sau đây không đúng với vị trí địa lí và lãnh thổ LB Nga?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X