Ý nào sau đây không đúng về nền kinh tế Trung Quốc?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 24/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ý nào sau đây không đúng về nền kinh tế Trung Quốc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ý không đúng về nền kinh tế Trung Quốc: Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa các vùng ngày càng thu hẹp.
Khái quát
- Công cụôc hiện đại hóa mang lại những thay đổi lớn trong nền kinh tế Trung Quốc.
- Việc giữ ổn định xã hội và mở rộng giao lưu buôn bán với nước ngoài đã tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, đời sống người dân hiện được cải thiện rất nhiều.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các đồng bằng ở miền Đông Trung Quốc theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là:

Các đồng bằng ở miền đông Trung Quốc theo thứ tự từ bắc xuống nam là Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam

Các đồng bằng ở miền đông Trung Quốc theo tứ tự từ bắc xuống nam là

Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Trung Quốc trong những năm 1978 đến năm 1998 là gì?

Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Trung Quốc trong những năm 1978 đến năm 1998 là nền kinh tế phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Nhân tố nào sau đây là nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc?

Chính sách phát triển đúng đắn là nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc.

Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc là kết quả của

Những thay đổi đáng kể trong nền kinh tế Trung Quốc được ghi nhận là kết quả của Công cuộc hiện đại hóa và các chính sách cải cách kinh tế.
Giải thích
Năm 1978,khi ông Đặng Sơn Cung trở thành người đứng đầu, ông đưa ra và áp dụng những chính sách cải cách kinh tế mới cho nền kinh tế Trung Quốc . Những chính sách này đã đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và đưa nền kinh tế này trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, đồng thời cũng góp phần đưa Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia quan trọng nhất trong cộng đồng quốc tế.

Sau 20 năm cải cách, mở cửa (1979-1999) nền kinh tế Trung Quốc như thế nào?

Sau 20 năm cải cách, mở cửa (1979-1999) nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Một trong những thế mạnh để phát triển công nghiệp của Trung Quốc là

Một trong những thế mạnh để phát triển công nghiệp của Trung Quốc là Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.
Trung Quốc hoàn toàn có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp là nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn. và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

  • Dân số đông và lương thấp: Với hơn 1,4 tỷ người, Trung Quốc có lực lượng lao động lớn hơn với mức lương thấp hơn so với các nước phát triển khác.
  • Chính sách thuận lợi và ổn định: Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một số chính sách nhằm thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực sản xuất. Ngoài ra, quốc gia này có hệ thống chính trị ổn định và đầu tư mạnh vào giáo dục để nâng cao năng lực nguồn nhân lực và tạo môi trường kinh doanh ổn định.
  • Thị trường tiêu thụ rộng lớn: Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn và phát triển với số lượng người tiêu dùng lớn.

Đặc điểm nào sau đây không phải là thành tựu của nền kinh tế Trung Quốc?

Đặc điểm không phải là thành tựu của nền kinh tế Trung Quốc: Vươn lên trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới .

Thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế Trung Quốc là gì?

Thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế Trung Quốc là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X