Ý nào không phản ánh đúng vai trò của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc trong lịch

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 31/07/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Ý nào không phản ánh đúng vai trò của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ý không phản ánh đúng vai trò của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam là nền văn minh thứ hai của người Việt

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thời kỳ văn hóa Văn Lang - Âu Lạc có ba trung tâm văn hóa lớn là:

Văn hóa Đông Sơn – Văn hóa Sa Huỳnh – Văn hóa Đồng Nai

Những thành tựu của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của văn hóa dân tộc Việt Nam?

Đáp án A
Những thành tựu trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang- Âu Lạc đã hình thành nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc - nền văn minh đầu tiên của lịch sử dân tộc. Nó đã phác họa, định hình những giá trị văn hóa cơ bản của người Việt, là cơ sở để ta đấu tranh bảo vệ và phát triển ở những giai đoạn sau, giúp cho chúng ta nhiều lần mất nước nhưng không mất đi bản sắc dân tộc

Đặc điểm của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là

Đặc điểm của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là còn đơn giản sơ khai, chưa hoàn chỉnh, nhưng là tổ chức nhà nước điều hành một quốc gia, không còn là tổ chức bộ lạc.

Thành tựu nào không phải của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc

Thành tựu không phải của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là chữ Nôm

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là

Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là văn minh sông Hồng

Nội dung nào không phải điểm giống nhau về đời sống của cư dân Văn Lang - Âu Lạc và cư dân Champa?

- Thời kì Văn Lang, Âu Lạc so với nhà nước Champa đều lấy nông nghiệp trồng lúa nước là ngành sản xuất chính, lấy thóc lúa là nguồn lương thực chính. Thủ công nghiệp vẫn gắn chặt với nông nghiệp, trong mỗi vụ nông nhàn, cư dân sẽ tranh thủ làm ra các sản phẩm thủ công để phục vụ nhu cầu cuộc sống...

Các tầng lớp chính trong xã hội Văn Lang - Âu Lạc là

Các tầng lớp chính trong xã hội Văn Lang - Âu Lạc là Vua, quý tộc – dân tự do – nô tì

Điểm giống trong đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang - Âu Lạc và Champa, Phù Nam là

Điểm giống trong đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang - Âu Lạc và Champa, Phù Nam là làm nông nghiệp trồng lúa, kết hợp với một số nghề thủ công

Vị trí của thời kì Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử dân tộc là

Vị trí của thời kì Văn Lang - Âu Lạc trong lịch sử dân tộc là mở đầu thời kì dựng nước, định hình bản sắc, truyền thống của dân tộc Việt Nam

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X