Ý nào không đúng về vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 11/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Ý nào không đúng về vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá, di sản thiên nhiên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ý "Là cách duy nhất để quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia đối với du khách quốc tế." không đúng về vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá, di sản thiên nhiên

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X