Ý nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của sử học?

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 11/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Ý nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của sử học?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhiệm vụ đề ra những chính sách phù hợp để phát triển đất nước khong phải là nhiệm vụ của sử học.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X