Ý nào dưới đây không thuộc chức năng của sử học?

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 11/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Ý nào dưới đây không thuộc chức năng của sử học?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giáo dục tình yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên không phải chức năng của sử học

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X