Ý nào dưới đây giải thích không đúng và bối cảnh lịch sử đưa đến xu hướng mở

Xuất bản: 19/03/2021 - Cập nhật: 19/03/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ý nào dưới đây giải thích không đúng và bối cảnh lịch sử đưa đến xu hướng mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử thi mới nhất

X