Ý nào cho thấy nhà văn thể hiện chiều sâu tâm hồn của con chó Bấc?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ý nào cho thấy nhà văn thể hiện chiều sâu "tâm hồn" của con chó Bấc?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Con chó Bấc

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X