Xác định quy trình để viết một đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và

11/11/2020 466

Câu Hỏi:
Xác định quy trình để viết một đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm
1. Lựa chọn ngôi kể
2. Xác định thứ tự kể
3. Lựa chọn sự việc chính
4. Xác định các yếu tố miêu tả và biểu cảm dùng trong đoạn văn tự sự sẽ viết.
5. Viết thành đoạn văn kể chuyện, kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm sao cho hợp lí.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X