Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp HCOOC2H5và CH_rmCOOCrmH3 bằng dung dịch NaOH

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp $HCOO{C_2}{H_5}$và $C{H_3}{\rm{COOC}}{{\rm{H}}_3}$ bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 21,8 gam muối. Số mol $HCOO{C_2}{H_5}$ và $C{H_3}{\rm{COOC}}{{\rm{H}}_3}$ lần lượt là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp $HCOO{C_2}{H_5}$và $C{H_3}{\rm{COOC}}{{\rm{H}}_3}$ bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 21,8 gam muối. Số mol $HCOO{C_2}{H_5}$ và $C{H_3}{\rm{COOC}}{{\rm{H}}_3}$ lần lượt là 0,2 và 0,1.
Giải:
- Ta có hệ sau: $\left\{ \begin{array}{l}
74{n_{HCOO{C_2}{H_5}}} + 74{n_{C{H_3}COOC{H_3}}} = 22,2\\
68{n_{HCOONa}} + 82{n_{C{H_3}COONa}} = 21,8
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
{n_{HCOO{C_2}{H_5}}} = 0,2\\
{n_{C{H_3}COOC{H_3}}} = 0,1
\end{array} \right.$

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X