What’s going to be ____________ TV tonight?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
What’s going to be ____________ TV tonight?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

be on TV: được phát sóng trên tivi.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X