Vùng nông thôn ở Trung Quốc phát triển mạnh ngành công nghiệp nào?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 27/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vùng nông thôn ở Trung Quốc phát triển mạnh ngành công nghiệp nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vùng nông thôn ở Trung Quốc phát triển mạnh ngành công nghiệp dệt may.
Theo SGK Địa lí 11 trang 94
Trung Quốc đã sử dụng lực lượng lao động dồi dào và nguyên liệu sẵn có ở địa bàn nông thôn để phát triển các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, đồ gốm, sứ, dệt may, sản xuất các mặt hàng tiêu dùng khác.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trung Quốc có điều kiện thuận lợi nào dưới đây để phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

Số dân đông tạo nên nguồn lao động đông đảo, thị trường tiêu thụ rộng lớn là điều kiện thuận lợi nào để phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở

Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở Miền Đông nước này.

Ý nào sau đây không phải là chiến lược phát triển công nghiệp của Trung Quốc?

Liên hệ chiến lược phát triển công nghiệp của Trung Quốc. Giải thích: Chiến lược phát triển công nghiệp của Trung Quốc là:
- Thay đổi cơ chế quản lý: chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường.
- Thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường trao đổi với thị trường thế giới.

Sự phát triển của ngành công nghiệp kĩ thuật cao nào dưới đây là nhân tố quyết định trong việc Trung Quốc chế tạo thành công tàu vũ trụ?

Sự phát triển các ngành công nghiệp kĩ thuật cao như điện tử, cơ khí chính xác, sản xuất máy tự động đã góp phần quyết định trong việc Trung Quốc chế tạo thành công tàu vũ trụ, Tàu huần Châu V của Trung Quốc lần đầu đã chở người bay vào vũ trụ và trở về Trái Đất an toàn.

Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào 5 ngành chính là:

Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc tập trung chủ yếu vào 5 ngành chính là:

  1. Chế tạo máy,
  2. Điện tử,
  3. Hóa dầu,
  4. Sản xuất ô tô
  5. Xây dựng.
5 ngành công nghiệp chính được chọn là trụ cột của Trung Quốc vì những ngành này có thể tăng nhanh năng suất và đáp ứng được nhu cầu của người dân khi mức sống được cải thiện.

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến Trung Quốc tập trung thực hiện chính sách công nghiệp mới vào 5 ngành chủ yếu nào dưới đây?

Vì là những ngành có thể tăng nhanh năng suất và đáp ứng được nhu cầu người dân khi mức sống được cải thiện.

Cây trồng nào dưới đây chiếm vị trí quan trọng nhất vầ diện tích và sản lượng ở Trung Quốc?

Cây lương thực chiếm vị trí quan trọng nhất vầ diện tích và sản lượng ở Trung Quốc.

Sự phát triển của ngành công nghiệp kĩ thuật cao nào không phải là nhân tố quyết định trong việc Trung Quốc chế tạo thành công tàu vũ trụ?

Sự phát triển các ngành công nghiệp kĩ thuật cao như điện tử, cơ khí chính xác, sản xuất máy tự động đã góp phần quyết định trong việc Trung Quốc chế tạo thành công tàu vũ trụ, Tàu Thần Châu V của Trung Quốc lần đầu đã chở người bay vào vũ trụ và trở về Trái Đất an toàn.

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X