​Vùng kết thúc của gen là vùng?

Xuất bản: 22/03/2023 - Cập nhật: 22/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Vùng kết thúc của gen là vùng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vùng kết thúc của gen là vùng mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

  1. Vị trí của vùng kết thúc gen: Vùng kết thúc của gen nằm ở đầu 5’ mach mã gốc của gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
  2. Chức năng của vùng kết thúc gen: Vùng kết thúc của gen cấu trúc có chức năng mang tín hiệu kết thúc cho quá trình phiên mã
  3. Cấu trúc của gen: Mỗi một gen có cấu tạo tổng quát gồm ba vùng chính: Vùng điều khiển (vùng trước), Vùng mang thông tin di truyền (vùng mã hóa), Vùng kết thúc (vùng sau)
  4. Cấu trúc của vùng kết thúc của gen: Vùng kết thúc nằm ở đầu 5’ của sợi DNA làm khuôn (sense) - là đầu 3' của gen (sợi antisense), bao gồm những trình tự không mã hóa cho các axit amin. Vùng này thường có các tín hiệu dừng phiên mã, giúp enzyme RNA- polymerase dừng phiên mã đúng vị trí. Ngoài ra, trong vùng này còn có một số trình tự có chức năng chưa rõ ràng.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X