Vùng đất là

Xuất bản: 21/08/2020 - Cập nhật: 23/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vùng đất là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Theo SGK Địa lí lớp 8, Vùng đất của quốc gia là phần lãnh thổ, bao gồm toàn bộ phần lục địa và các đảo thuộc chủ quyền quốc gia.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Vùng đất quốc gia Việt Nam bao gồm vùng nào?

A. Đất liền, các đảo và quần đảo.

B. Đất liền, các đảo và bán đảo.

C. Đất liền và các quần đảo.

D. Đất liền, bán đảo và quần đảo.

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X