Vô tình đọc được bài thơ trong nhật kí của B, D đã chép lại nội dung và gửi cho

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Vô tình đọc được bài thơ trong nhật kí của B, D đã chép lại nội dung và gửi cho báo X với tên của mình. Báo X đăng bài thơ đó. B phát hiện sự việc nên đã nhờ Y đánh D. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực văn hoá?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X