Việt Nam là thành viên của các tổ chức kinh tế nào?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Việt Nam là thành viên của các tổ chức kinh tế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Việt Nam là thành viên đồng thời của các tổ chức liên kết khu vực nào sau đây?

Việt Nam là thành viên đồng thời của các tổ chức liên kết khu vực: APEC và ASEAN.

Việt Nam gia nhập ASEAN có ý nghĩa gì?

Việt Nam gia nhập ASEAN có ý nghĩa mở ra triển vọng cho sự liên kết toàn khu vực Đông Nam Á.
Giải thích: Với ASEAN, việc kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 giúp mở ra triển vọng cho sự liên kết toàn khu vực Đông Nam Á. Thông qua đó sự kiện này cũng góp phần củng cố hòa bình, sự ổn định ở một khu vực có tầm quan trọng đặc biệt về địa – chính trị và địa – kinh tế, là trung tâm kết nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Việt Nam là thành viên của những tổ chức nào sau đây ?

Việt Nam là thành viên của các tổ chức : ASEAN, APEC, ASEM, WB

  1. ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) Việt Nam gia nhập năm 1995;
  2. APEC (Diễn đàn kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương) Việt Nam gia nhập năm 1998;
  3. ASEM (Diễn đàn hợp tác Á – Âu) Việt Nam gia nhập năm 1996 ;
  4. WB (Ngân hàng thế giới) Việt Nam gia nhập năm 1993.

Vào ngày 07/11/2006 Việt Nam được kết nạp trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới WTO lúc đó Việt Nam là thành viên thứ?

Vào ngày 07/11/2006 Việt Nam được kết nạp trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới WTO lúc đó Việt Nam là thành viên thứ 150.

đề trắc nghiệm kinh tế- thương mại học mới nhất

X