Viễn ảnh là gì?

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Viễn ảnh là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Viễn ảnh là hình ảnh cánh buồm chở Mạnh Hạo Nhiên đang ngày càng xa dần, khuất hẳn.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X