Việc phân biệt văn bản văn học với các loại văn bản khác là phức tạp và thường

08/12/2020 126

Câu Hỏi:
Việc phân biệt văn bản văn học với các loại văn bản khác là phức tạp và thường chỉ có ý nghĩa tương đối, vì sao?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Việc phân biệt văn bản văn học với các loại văn bản khác là phức tạp và thường chỉ có ý nghĩa tương đối vì còn tùy thuộc nhiều vào quan niệm riêng của mỗi người.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X