Việc Nhật Bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa như thế nào?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 02/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Việc Nhật Bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Việc Nhật Bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa: chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận.
Giải thích
Sau cuộc đảo chính Pháp của Nhật (09-3-1945) thì kẻ thù duy nhất của chúng ta là phát xít Nhật. Quân Đồng minh đánh bại phát xít Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai đã tạo điều kiện khách quan, thuận lợi cho Việt Nam tổ chức tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu nhất. Kẻ thù duy nhất của chúng ta lúc bấy giờ đã gục ngã, quân Nhật ở Đông Dương đã rệu rã.
Ngày 15-8-1945, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện => Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nhật Bản đầu hàng không phải vì lí do nào sau đây?

Nhật Bản đầu hàng không phải vì lí do: Chính phủ Nhật Bản đã quá hoảng sợ, nhân dân và binh lính Nhật muốn đầu hàng.
Việc buộc Nhật Bản phải đầu hàng không điều kiện ngày 14-8-1945 là do những nhân tố sau đây:

Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào?

Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định phân công quân đội Đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.
Giải thích: Hội nghị Pôt xđam đã thông qua quyết định phân công quân đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương. Theo đó, phía Bắc vĩ tuyến 16, việc giải giáp sẽ giao cho quân Trung Hoa Dân Quốc, còn phía nam vĩ tuyến 16 giao cho quân Anh

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X