Việc nhân dân được đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản pháp luật là hình thức

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Việc nhân dân được đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản pháp luật là hình thức dân chủ nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X