Việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống lãnh thổ Nhật Bản là hành động

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống lãnh thổ Nhật Bản là hành động

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X