Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo trình tự thủ tục do pháp luật

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định. là một nội dung thuộc...

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X