Việc ban hành chính sách pháp luật, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục,

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Việc ban hành chính sách pháp luật, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, đảm bảo các điều kiện để bồi dưỡng nhân tài cho đất nước là trách nhiệm của chủ thể nào trong việc đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Việc ban hành chính sách pháp luật, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, đảm bảo các điều kiện để bồi dưỡng nhân tài cho đất nước là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là để

Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là để tạo điều kiện cho ai cũng được học hành.

Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm

Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập

9: Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là sự:

Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là sự phát triển bền vững.

Thể loại văn học dân gian nào thể hiện quan niệm đạo đức, lí tưởng và mơ ước của nhân dân về hạnh phúc và công bằng xã hội?

Thể loại văn học dân gian thể hiện quan niệm đạo đức, lí tưởng và mơ ước của nhân dân về hạnh phúc và công bằng xã hội là truyện cổ tích

"Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để mọi công dân đều có cơ hội học tập" là ý nghĩa quyền nào dưới đây?

Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để mọi công dân đều có cơ hội học tập là ý nghĩa quyền học tập.

Ước mơ của nhân dân muốn gửi gắm trong cuộc chiến cái thiện thắng cái ác, về công bằng xã hội

Ước mơ của nhân dân muốn gửi gắm trong cuộc chiến cái thiện thắng cái ác, về công bằng xã hội đó là mẹ con Lí Thông bị trừng phạt

Chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, thể hiện sự quan tâm của nhà nước ta đối với lĩnh vực

Chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, thể hiện sự quan tâm của nhà nước ta đối với lĩnh vực Kinh tế xã hội.

Pháp luật quy định quyền học tập của công dân, nhằm đáp ứng và đảm bảo nhu cầu học tập của mỗi người, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, hướng tới một xã hội học tập. Đây là ý nghĩa quyền

Pháp luật quy định quyền học tập của công dân, nhằm đáp ứng và đảm bảo nhu cầu học tập của mỗi người, thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, hướng tới một xã hội học tập. Đây là ý nghĩa quyền học tập

Tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế họp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là

Tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế họp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là phát triển kinh tế.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X