Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam vì than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X