Vì sao tác giả không nêu luận điểm chúng ta phải có nhiệm vụ ngăn chặn chiến

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Vì sao tác giả không nêu luận điểm “chúng ta phải có nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, đấu tranh vì một thế giới hòa bình” lên trước luận điểm “nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất”?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tác giả không nêu luận điểm “chúng ta phải có nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, đấu tranh vì một thế giới hòa bình” lên trước luận điểm “nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất” vì tác giả muốn mọi người phải nhận thức được rõ nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất mới đề ra chiến lược hành động tích cực

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X