Vì sao nói lực là một đại lượng véc tơ?

Xuất bản: 07/04/2022 - Cập nhật: 07/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vì sao nói lực là một đại lượng véc tơ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:
- Gốc là điểm đặt của lực.
- Phương và chiều là phương và chiều của lực.
- Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X