Vì sao những năm gần đây hoạt động công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vì sao những năm gần đây hoạt động công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều khởi sắc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Những năm gần đây hoạt động công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều khởi sắc vì cơ sở hạ tầng được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X