Vì sao Mĩ chấp nhận đến đàm phán, thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pari?

Xuất bản: 14/03/2023 - Cập nhật: 14/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vì sao Mĩ chấp nhận đến đàm phán, thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pari?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Mĩ chấp nhận đến đàm phán, thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pari sau khi bị đánh bất ngờ trong cuộc tiến công chiến lược Mậu Thân năm 1968.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X