Vì sao lại gọi là chiến tranh thế giới?

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 27/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Vì sao lại gọi là chiến tranh thế giới?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Gọi là chiến tranh thế giới vì là chiến tranh trên quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nước trên thế giới

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X