Vì sao biển ngầm trong đoạn trích lại có tên là Lin-đen-brốc?

02/08/2022 57

Câu Hỏi:
Vì sao biển ngầm trong đoạn trích lại có tên là Lin-đen-brốc?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Biển ngầm trong đoạn trích có tên là Lin-đen-brốc vì nó được lấy theo tên vị giáo sư đã khám phá ra nó.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X