Ví dụ nào sau đây không thỏa mãn được các tiêu chí của văn bản văn học?

08/12/2020 120

Câu Hỏi:
Ví dụ nào sau đây không thỏa mãn được các tiêu chí của văn bản văn học?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B
Bài học không thoả mãn các tiêu chí của văn bản văn học là bài Khái quá lịch sử tiếng Việt.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X