Vị du khách thứ 3 của ngành du lịch vũ trụ là người nước nào ?

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vị du khách thứ 3 của ngành du lịch vũ trụ là người nước nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vị du khách thứ 3 của ngành du lịch vũ trụ là người Trung Quốc.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X