Vehicles in the near future, will be fuel efficient, zero emission, and use high

24/11/2020 1,372

Câu Hỏi:
Vehicles in the near future, will be fuel efficient, zero emission, and use high tech electronics and software to assist drivers in a variety of ways. Vehicles will communicate with each other, with the road and with traffic signals. Autos and trucks of the future will use vision enhancement devices to help you navigate through bad weather, let you see around them, or warn you of a possible collision with a pedestrian or animal. They will also let you know if you are getting drowsy or straying from your lane.
In twenty years, cars of the future will be different than the automobiles of today, and so will the driving experience.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Thông tin: Vehicles in the near future, will be fuel efficient, zero emission, and use high tech electronics and software to assist drivers in a variety of ways.
Dịch nghĩa: Xe trong tương lai gần, sẽ tiết kiệm nhiên liệu, không khí thải và sử dụng phần mềm và thiết bị điện tử công nghệ cao để hỗ trợ người lái theo nhiều cách khác nhau.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Thông tin: Vehicles will communicate with each other .....
Dịch nghĩa: Các phương tiện sẽ liên lạc với nhau ....
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Thông tin: Autos and trucks of the future will use vision enhancement devices to help you navigate through bad weather.
Dịch nghĩa: Ô tô và xe tải của tương lai sẽ sử dụng các thiết bị tăng cường tầm nhìn để giúp bạn điều hướng trong thời tiết xấu.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Thông tin: ... warn you of a possible collision with a pedestrian or animal.
Dịch nghĩa: ... cảnh báo bạn về một vụ va chạm có thể xảy ra với người đi bộ hoặc động vật.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Thông tin: In twenty years, cars of the future will be different than the automobiles of today, and so will the driving experience.
Dịch nghĩa: Trong hai mươi năm nữa, những chiếc xe của tương lai sẽ khác với những chiếc ô tô ngày nay, và trải nghiệm lái xe cũng vậy.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X