Về đặc điểm nghệ thuật, truyện cười giống với truyện ngụ ngôn ở điểm nào?

Xuất bản: 13/11/2020 - Cập nhật: 08/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Về đặc điểm nghệ thuật, truyện cười giống với truyện ngụ ngôn ở điểm nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Về đặc điểm nghệ thuật, truyện cười giống với truyện ngụ ngôn ở điểm ngắn gọn, hàm súc hơn các loại truyện khác.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Truyện ngụ ngôn thiên về chức năng nào?

Truyện ngụ ngôn thiên về chức năng: giáo dục con người

Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt giữa thể loại truyện ngụ ngôn so với thể loại truyện cổ tích loài vật?

Yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa thể loại truyện ngụ ngôn so với thể loại truyện cổ tích loài vật là bài học triết lí nhân sinh rút ra từ câu chuyện.

Câu nào trả lời đúng cho khái niệm truyện ngụ ngôn?

Câu nào trả lời đúng cho khái niệm truyện ngụ ngôn: Là truyện kể về loài vật, con người, nhằm nêu ra bài học

Tính chất nổi bật của truyện ngụ ngôn là gì?

Tính chất nổi bật của truyện ngụ ngôn là: Giáo dục con người

Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng chủ yếu trong truyện ngụ ngôn này?

Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng chủ yếu trong truyện ngụ ngôn là ân dụ và nhân hóa

Truyện ngụ ngôn là gì?

Truyện ngụ ngôn là truyện kể về loài vật, đồ vật, cây cối, con người, nhằm đưa ra những bài học khuyên răn con người.

Truyện ngụ ngôn khác truyện cười ở điểm nào?

Truyện ngụ ngôn khác truyện cười ở điểm dùng cách nói bóng gió, kín đáo về loài đồ vật, con người nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó

Chân, tay, tai, mắt, miệng là truyện ngụ ngôn:

Chân, tay, tai, mắt, miệng là truyện ngụ ngôn nhân hóa các bộ phận trên thân thể con người để nói về vị trí quan trọng riêng của mỗi người trong cộng đồng

Chuột chù trong truyện ngụ ngôn này để chỉ những kiểu người nào trong xã hội?

Chuột chù trong truyện ngụ ngôn này để chỉ những kiểu người chậm chạp, đầy tớ hèn kém trong xã hội.

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X