Vật liệu nào dưới đây thường không được dùng để làm vật ngăn cách âm giữa các

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Vật liệu nào dưới đây thường không được dùng để làm vật ngăn cách âm giữa các phòng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X