Vật liệu dưới đây được dùng để chế tạo ruột bút chì ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vật liệu dưới đây được dùng để chế tạo ruột bút chì ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Than chì được dùng để chế tạo ruột bút chì

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X