Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các đồng minh tại Hội

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các đồng minh tại Hội nghị Ianta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các đồng minh tại Hội nghị Ianta là nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X