Văn bản văn học có cấu trúc (từ ngoài vào trong) chủ yếu với các tầng bậc nào?

08/12/2020 123

Câu Hỏi:
Văn bản văn học có cấu trúc (từ ngoài vào trong) chủ yếu với các tầng bậc nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Văn bản văn học có cấu trúc (từ ngoài vào trong) chủ yếu với tầng ngôn từ, tầng hình tượng, tầng hàm nghĩa.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X