Văn bản tường trình và văn bản thông báo đều là văn bản hành chính - công

27/11/2020 6

Câu Hỏi:
Văn bản tường trình và văn bản thông báo đều là văn bản hành chính - công cụ.
Đúng hay sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X